Water- en Visstand Beheer (VBC)

Water- en visstand beheer zijn cruciaal voor de uitoefening van onze sport. 

Helaas is er een aanzienlijke inhaalslag te maken m.b.t. de visstand en bevisbaarheid van onze vijvers. De terugkoppeling van onze leden hierin wordt meegenomen en op basis van een meerjarenplan werken we aan een systematische aanpak voor de verbetering van onze vijvers. 
Het moment van publiceren van deze introductie 2021 is tevens een primeur voor de eerste grote visuitzetting en vijveronderhoud in samenwerking met de Gemeente Oss en Waterschap AA & Maas. De actuele status en geplande stappen voor visuitzettingen en vijveronderhoud is voor iedere vijver beschikbaar op onze website.

De eerste stappen van ons meerjarenplan zijn afgerond, waarbij we rekening houden met een groot deel van de doelgroepen binnen onze vereniging, maar ook zeker om de jeugd en ouderen voldoende te bereiken!

De top 3 voor 2021:
  1. Vijver Hazenakker; Een uitstekende bereikbaarheid en visstand zijn de basis voor een visvijver met een commercial uitstraling. Dit is de richting die we hebben gekozen met als eerste grote stap de uitzetting 2020/2021 van met name karpertjes en zeelt als aanvulling op de uitzetting in 2019. 
  2. Vijver “Klimspin” Mikkeldonk; De uitzetting in 2019 heeft de potentie van deze vijver in de Mikkeldonk zichtbaar gemaakt. Een allround recreatiewater met een goede bezetting is de doelstelling, waarbij de uitzetting 2020/2021 de visstand weer volledig hersteld. 
  3. Vijver Sibeliuspark; De uitzetting in 2019 van karpertjes heeft er al voor gezorgd dat de activiteit van vissers aan het water is toegenomen. Ook op deze vijver streven we naar een allround recreatie water, maar met een hoge bezetting van karpertjes. De uitzetting van 2020/2021 geeft deze vijver een enorme inhaalslag. Samen met de gemeente zijn extra stekken gemaakt om ook de bevisbaarheid te verbeteren.


De Viswater Beheer Commissie bestaat op dit moment (november 2020) uit de volgende personen;

Michel vd Steen
Bjorn v Beurden
Kevin Jansen
Stijn Leenrijze