Controle Commissie

Sinds de invoering van de VISpas in 2007 zijn hengelsportverenigingen en federaties zelf verantwoordelijk voor de controle en handhaving. Langs de waterkant zijn diverse partijen actief. Naast de controleurs van onze vereniging; BOA's, politie, gemeentelijke handhavers en diverse 'groene' organisaties. U bent verplicht dit bewijs van lidmaatschap, de VISpas en eventuele nachtvisvergunning direct ter inzage af te geven wanneer daar om wordt gevraagd. De geplande investeringen in onze vijvers en visstand vragen ook om beschermende maatregelen. We streven naar eenduidige en uniforme voorwaarden als verduidelijking van of specifieke aanvulling op de voorwaarden van de VISpas, waardoor we als groep controleurs met eenzelfde boodschap naar de waterkant gaan. Onze controleurs zijn de ogen en oren van onze vereniging en vormen het contact tussen het bestuur en de leden. In de eerste plaats om te controleren en handhaven, maar ook als voorlichters aan het water om u te ondersteunen. Het gedrag van de vissers staat hierbij centraal en sancties zijn noodzakelijk op het moment dat onze regels structureel worden overtreden.


Aanvullende voorwaarden - sancties: 

Onze controleurs zijn de ambassadeurs van onze vereniging en gebruiken een systematische aanpak voor het registreren van overtredingen. Het structureel overtreden van onze regels kan leiden tot sancties, het innemen van de nachtvisvergunning en/of bewijs van lidmaatschap en/of VISpas voor een bepaalde periode! In het uiterste geval kan dit leiden tot het royeren van het lidmaatschap van HSV Ons Genoegen - Oss.


De Controle Commissie bestaat op dit moment (november 2020) uit de volgende personen;

Peter Brands
Jeroen Pittens
Jos Ceelen